HYDROLISK TANK

HYDROLISK TANK

Hydrolisk tank som ble satt ombord i en båt.