BS-200

BS-200

BS-200 er designet for 8-20 meter lange båter og er den mindste kveileren vi har hvor haler og avangler er intigrert.

Det er laget av rustfritt stål med intigrert haler og avangler. Linjen
er trukket inn på et stort hjul og gjennom avangleren. Linjen fortsetter
gjennom børstene som renser agn rester av krokene. Fra der går linjen
gjennom børstesystemet som renser selv de tøffeste rester av agn.

En styrerulle leder linjen mot hovedskiven, derfra spoles linjen ned i
linjeposer.

  • Laget av rustfritt stål
  • Diameter av lineskive: 380 mm
  • 2x firkantbørster som kan åpnes.
  • Alle reservedeler har vi på lager.