UTSTYR FOR FISKEFOREDLING

ROGN SEPERATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRENRIST FOR ROGNKJEKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASKEBING/KJØLEBING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBLEBÅND/TRANSPORTBÅND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISINGBING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPERASJONBING