AGNKUTTER

ELEKTRIMOTOR

Baitcutter med 3 KW / 380 V motor og 18-20 200 mm blader. Den vanligste
agnestørrelsen er ca. 13 til 16 mm. Kutteren er produsert etter kundenes
ønsker og behov. Denne kraftige kutteren kan enkelt kutte halvfrosset
agn.

HYDROLISK MOTOR

Den hydrauliske agnkutteren er også veldig kraftig. Den er permanent
installert om bord, koblet til båtens hydrauliske system. Den har også
18-20 200 mm blader og er laget ette kundene sine ønsker og behov.